Logo Olimpiady Wiedzy Technicznej
MENSerdecznie zapraszamy do udziału w XLV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej!
W roku szkolnym 2018/2019 XLV edycja OWT rozgrywana będzie w terminach:
 • zawody I stopnia (eliminacje szkolne) - piątek, 19 października 2018 r.
 • zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) - wtorek, 8 stycznia 2019 r.
 • zawody III stopnia (zawody finałowe) - weekend, 14–12 kwietnia 2019 r.Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl
NOT

Grupa ADAMED
Patronem wspierającym
XLV edycję
Olimpiady Wiedzy Technicznej
jest
FUNDACJA GRUPY ADAMED


Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
 • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.
Kontakt
 • Janusz Kowalski e-mail
 • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1