Logo Olimpiady Wiedzy Technicznej
MENTrwają przygotowania do XVLI OWT, która będzie rozegrana w roku szkolnym 2019/2020.
Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się 10 września br. podczas posiedzenia nowego Komitetu Głównego OWT.

Zawody I stopnia (szkolne) zostaną rozegrane w piątek 18 października br.

Będą one rozgrywane w całkowicie nowej formule na platformie internetowej!
Do szkół, które przystąpią do XLVI OWT, zestaw testów zostanie przesłany wraz z instrukcją dalszego działania.

Platforma zawierać będzie także algorytm sprawdzający, co wyeliminuje sprawdzanie kart odpowiedzi przez jurorów po zawodach. Uzyskane w ten sposób wyniki będą podstawą do kwalifikacji do zawodów II stopnia, czyli określenia przez Komitet Okręgowy OWT progu kwalifikującego, przy zachowaniu zasady iż kryterium minimalnym jest 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl
NOTCelem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
 • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.
Aktualności | Pokaż wszystkie
  Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
  Komitety OWT

  Valid XHTML 1.1