39 OWT - Rozwiązania | 18-01-2013
Informujemy, że zadania i rozwiązania zadań oraz ewentualne erraty umieszczane są w tym samym miejscu.
Należy otworzyć zakładkę:

ARCHIWUM / ZADANIA / 39 OWT / odpowiedni etap.
Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1