XXXIX OWT - Uwagi do rozwiązań | 31-10-2012
W pytaniu 6 można również za prawidłową odpowiedzi przyjąć punkt a.
W zadaniu 21, dla przerzutnika JK, prawidłowym rozwiązaniem jest także wariant przy wyzwalaniu zboczem dodatnim.
Wszystkie zadania wraz z rozwiązaniami dostępne są w dziale "Archiwum - Zadania - xx OWT".

Sekretarz Naukowy OWT
doc. dr inż. Paweł Fabijański
Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1