XLIII OWT - lista uczestników etapu 3 | 17-03-2017
Kwalifikacja finalistów XLIII OWT


Pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej obradował 14 marca br. w Warszawskim Domu Technika NOT Komitet Główny OWT, który wyłonił uczestników zawodów III stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Komitet przyjął jako kryterium kwalifikacyjne:

  • w grupie mechaniczno-budowlanej kryterium 65 punktów, co dało 37 zawodników;
  • w grupie elektryczno-elektronicznej kryterium 50 punktów, co dało 27 zawodników.

Łącznie zakwalifikowano 64 – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pomyślnie przeszli wcześniejsze eliminacje szkolne i okręgowe. Lista zakwalifikowanych znajduje się na stronie www.enot.pl i www.owt.edu.pl.

Wśród nich są 4 dziewczęta z Krakowa, Łodzi, Radomia i Włocławka.

Komitet Główny przyjął także dla obu grup tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej, zadania i problem techniczny na zawody finałowe. Finały 43 edycji OWT odbędą się 7 – 9 kwietnia we Wrocławiu.Zakwalifikowani do III etapu XLIII OWT
Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1