XLII OWT - zawody finałowe | 10-04-2016
ZAWODY FINAŁOWE XLII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ


Po raz drugi w 42-letniej historii Olimpiady Wiedzy Technicznej Łódź gościła 56 zainteresowanych techniką najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Tylu bowiem zawodników zostało zakwalifikowanych do zawodów III stopnia – finałów centralnych XLII OWT, które odbyły się na Politechnice Łódzkiej w dniach 8-10 kwietnia 2016 r.


Finał XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej Patronatem Honorowym objęli:

  • prof. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki,
  • Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego,
  • Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi,
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki Rektor Politechniki Łódzkiej.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
a organizatorami zawodów finałowych Politechnika Łódzka oraz Łódzki Komitet Okręgowy OWT.


Instytucjami wspierającymi finał XLII Olimpiady byli: Województwo Łódzkie, Urząd Miasta Łodzi, Politechnika Łódzka, Boutique Hotel’s, Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., PKO Bank Polski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Kulak-Energia Sp. z o.o., PIKTOR Szlaski i Sobczak Sp. Jawna, Urząd Dozoru Technicznego, Łódzka Rada Federacji SNT –NOT, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi, Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Łódź.


Patronat medialny nad zawodami centralnymi sprawowali: Radio – Łódź S.A., Telewizja Toya Sp. z o.o. Dziennik Łódzki oraz redakcja Przeglądu Technicznego.
Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1