Zmiana terminu III etapu | 03-03-2012

Szanowni Państwo,


Koleżanki i Koledzy,


Uprzejmie informuję, że mimo naszego wcześniejszego naszego pisma (ze stycznia 2011 r.) do MEN w sprawie terminów zawodów XXXVIII OWT, resort oświaty zaniechał wykonywania koordynacyjnej roli i zaplanowany przez nas termin zawodów III stopnia na 13 -15 kwietnia 2012 r., pokrywa się z takim samym terminem zawodów finałowych Olimpiady Fizycznej.


Zważywszy na dobro uczniów, którzy mogą mieć dylemat wyboru (a z praktyki wiemy iż wielu uczniów LO startuje równolegle w obu olimpiadach), po rozmowach z organizatorami naszych finałów udało się je przesunąć na termin 20 - 22 kwietnia br. (o tydzień).


Przypominam, że zawody finałowe odbędą się na zaproszenie Starosty Ostrowieckiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w obchodzącym jubileusz Zespole Szkół nr 3 (dawnym Technikum Hutniczo-Mechanicznym).


Proszę zatem o uwzględnienie powyżej daty w swoich terminarzach, a koleżeństwo sekretarzy proszę o wstępne powiadomienie potencjalnie zainteresowanych szkół. Z poważaniem,


Janusz M. Kowalski


Z-ca Kierownika KG OWT


Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1