ZAWODY FINAŁOWE
XLIII Olimpiady Wiedzy
Technicznej

65 zawodników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej, rywalizowało 8 i 9 kwietnia br. o tytuł Laureata XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wśród nich cztery dziewczęta z Krakowa, Łodzi, Radomia i Włocławka.

Zawody III stopnia (finały centralne) odbyły się w Domu Technika NOT we Wrocławiu.
Ich Honorowymi Patronami byli Wojewoda Dolnośląski, Prezydent Wrocławia, Rektor Politechniki Wrocławskiej, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego i Dolnośląski Kurator Oświaty. Organizatorem Olimpiady, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Bezpośrednim organizatorem zawodów finałowych była Wrocławska Rada FSNT-NOT, Komitet Główny OWT oraz Dolnośląski Komitet Okręgowy OWT.
Podczas uroczystej inauguracji zawodów, uczestników finałów powitał prezes Wrocławskiej Rady FSNT-NOT Tadeusz Nawracaj. Życzenia sukcesów oraz podziękowania dla opiekunów i organizatorów przekazał w imieniu władz NOT wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Tadeusz Pawłowski. Tradycyjną formułę: „zawody finałowe 43 OWT uważam za otwarte” – wygłosił prof. Stanisław Wincenciak, Przewodniczący OWT.

Zwycięzców poznamy po sprawdzeniu prac. Podsumowanie XLIII OWT odbędzie się 27 maja w Warszawskim Domu Technika NOT. Najlepszy z laureatów otrzyma dyplom z numerem 845. Tylu było bowiem laureatów w historii tej Olimpiady od jej powołania w 1973 roku.

Sponsorem wspierającym XLIII OWT jest Grupa ADAMED.

Kontakt
  • Janusz Kowalski e-mail
  • Paweł Fabijański e-mail
Komitety OWT

Valid XHTML 1.1